Deliveroo arrest: einde van de (meeste) zzp-er in zicht?

Eind maart is een arrest verschenen van de Hoge Raad waar ik als jurist naar heb uitgekeken: het Deliveroo arrest.

Waar ging deze casus om?

De Deliveroo bezorgers werkten op basis van een overeenkomst van opdracht. Vakbond FNV vond dat er hierbij sprake was van een arbeidsovereenkomst. De kantonrechter en het Gerechtshof gaven FNV al gelijk. Nu werd deze vraag wederom gesteld aan de Hoge Raad: zijn de bezorgers van Deliveroo werknemers of zzp-ers? Ook de Hoge Raad geeft FNV gelijk: de bezorgers zijn in dienst. Maar wat betekent deze uitspraak in de praktijk?

Wat kunnen we leren van het arrest?

Aangezien ZZP-ers tegenwoordig een hot-topic zijn, hadden veel juristen (waaronder ik) verwacht en gehoopt dat dit arrest een doorbraak zou zijn. Deze doorbraak is uitgebleven, omdat de Hoge Raad eigenlijk aangeeft dat de wetgever met het onderwerp bezig is. Wat het arrest wel biedt, zijn meer gezichtspunten om te beoordelen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad geeft aan dat alle omstandigheden moeten worden bekeken, waaronder:

 • aard en duur van de werkzaamheden
 • de wijze waarop de werkzaamheden en de werktijden worden bepaald
 • de inbedding van het werk en degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie
 • de bedrijfsvoering van degene voor wie de werkzaamheden worden verricht
 • het al dan niet bestaan van een verplichting het werk persoonlijk uit te voeren
 • de wijze waarop de contractuele regeling van de verhouding van partijen is tot stand gekomen
 • de wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarop deze wordt uitgekeerd,
 • de hoogte van deze beloningen
 • en de vraag of degene die de werkzaamheden verricht daarbij commercieel risico loopt. Ook kan van belang zijn of degene die de werkzaamheden verricht zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt of kan gedragen, bijvoorbeeld bij het verwerven van een reputatie, bij acquisitie, wat betreft fiscale behandeling, en gelet op het aantal opdrachtgevers voor wie hij werkt of heeft gewerkt en de duur waarvoor hij zich doorgaans aan een bepaalde opdrachtgever verbindt.

Tips voor de praktijk:

 • Bekijk jouw overeenkomst van opdracht kritisch: voldoet deze aan de wetgeving en hoe wordt met bovenstaande punten omgegaan?
 • Beoordeel of jouw opdrachtnemer ook écht zelfstandige is: heeft de opdrachtnemer andere opdrachtgevers? Hoeveel vrijheid geef jij de opdrachtnemer? Welke beloning krijgt de opdrachtnemer?

De kans is aanzienlijk dat de eisen door de wetgever nóg meer worden aangescherpt. Gelet hierop is het arrest een goede aanleiding om jouw arbeidsrelaties te beoordelen. Doe jij dit namelijk niet en blijkt dat de zzp-er in dienst is? Dan kun je als opdrachtgever geconfronteerd worden met een fikse salarisvordering van deze “zzp-er”. Dit kun je wellicht bij sommige zzp-ers voorkomen door bijvoorbeeld: de gezagsverhoudingen aan te passen, de beloning aan te passen en de overeenkomst van opdracht nog meer aan te scherpen. Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over dit onderwerp? Neem dan contact op via info@beckers-juridischadvies.nl of 06 498 41 985