De Opgaaf Loonheffingen

Door structurele onderbezetting bij de belastingdienst vinden er maar weinig loonbelastingcontroles plaats en is onze ervaring dat daardoor de opgaaf loonheffingen de aandacht kwijt raakt die nodig is voor een correcte berekening van de in te houden loonheffingen.

Als een werkgever salaris betaald aan een werknemer dan is hij verplicht daarop loonheffingen in te houden. Indien de werkgever dat niet juist verwerkt in zijn salarisadministratie dan kan dat grote financiële gevolgen hebben als de belastingdienst voor een controle op de stoep staat. De in te houden loonheffingen is een verzamelnaam voor loonbelasting/premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Een werknemer moet bij in diensttreding zijn persoonlijke gegevens opgeven aan de werkgever. Als hij dat niet doet of fout doet moet de werkgever 52% Loonheffing inhouden. Beoordeeld de werkgever dit niet goed dan zal de belastingdienst bij een controle daarover gaan naheffen.

Daarnaast  kan de medewerker op een verklaring aangeven dat de werkgever de loonheffingskorting mag toepassen. Zonder een verklaring van de werknemer mag dat beslist niet. Daarvoor mag het model opgaaf gegevens voor de loonheffingen van de belastingdienst worden gebruikt, maar er mag ook een eigen model worden gebruikt.

Ook is van belang om te weten in welk land de werknemer woont. Het woonland heeft namelijk invloed op de hoogte van de in te houden loonheffingen. Er zijn loonbelastingtabellen voor inwoners van Nederland, een land uit de landenkring, Suriname, Aruba of ander land dat niet onder voornoemde landen valt. Met inwoners van de landenkring wordt bedoeld inwoners van alle EU landen, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Eustatius en Saba.

Daarom is het goed dat een werkgever, of zijn salarisadministrateur, eens controleert of van alle werknemers een opgaaf loonheffingen aanwezig is en of de ingevulde opgaaf in overeenstemming is met hetgeen in de loonadministratie is opgenomen. Een werkgever kan beter nu vaststellen of er iets niet juist is dan dat de belastingdienst dat doet. Bovendien kan het dan hersteld worden. En als er dan toch wordt gecontroleerd is het misschien ook handig om gelijk te controleren of van alle werknemers de identiteit op de juist wijze is vastgesteld bij in diensttreding. Het kan bij een belastingcontrole veel geld schelen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.