Bedrijfsvitaliteit: luxe of noodzaak?

Volgens CBS lag Het ziekteverzuim van werknemers in het vierde kwartaal van 2022 opnieuw hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Vanaf 2016 is dat elk jaar zo geweest. Dat wil zeggen dat van de duizend te werken dagen 56 werden verzuimd wegens ziekte. Op het moment dat een medewerker ziek is, kost dit tussen de €250,- en €400,-. Volgens een onderzoek van Zilveren Kruis is dit ruim anderhalf keer zoveel dan bedrijven denken (namelijk €143,-). Deze kosten zijn opgebouwd uit onder andere: het doorbetalen van de zieke medewerker, het aannemen van een (tijdelijk) nieuwe arbeidskracht en het productieverlies. Als we dan op jaarbasis berekenen, zouden we uitkomen op een bedrag van €4750,- en €7600,- (berekend op een jaar met 25 vakantiedagen).

Dit percentage kan worden teruggeschroefd op het moment dat werknemers een gezonde leefstijl hanteren. Veel verzuim kan namelijk worden terug herleid naar een- of meerdere leefstijlproblemen. Zowel fysiek als mentaal zijn er vaak verbeterpunten. Deze kunnen makkelijk in kaart worden gebracht middels een bedrijfsvitaliteitstraject. Het doel van een dergelijk traject is om de leefstijl te verbeteren en vast te houden doormiddel van kleine veranderingen in bestaande routines. Hierna zal in de meeste gevallen ook het ziekteverzuim lager worden, buiten de andere winsten die behaald kunnen worden (zoals betere werksfeer, hogere productiviteit en meer werkgeluk), zijn we de kosten die gemaakt worden door ziekteverzuim liever kwijt dan rijk.

De vraag of bedrijfsvitaliteit een luxeproduct is of pure noodzaak is een vraag waar u zelf over mag nadenken. Bij SKIN zorgen we er altijd voor dat uw bedrijf gezond is en blijft, wellicht is het ook eens interessant om te kijken hoe het zit met de mensen die er werken.